ไว้ใจ

ใบไม้ซ้าย

1000+
โรงเรียน

ขวาของใบ
ใบไม้ซ้าย

20
ประเทศ

ขวาของใบ
ใบไม้ซ้าย

3
ทวีป

ขวาของใบ

เข้าร่วมเครือข่าย Skooly ที่กำลังเติบโต

ดูนักการศึกษาและสถาบันใน Skooly ในศตวรรษที่ 21 ของเรา

School_3

NPS International

Singapore

School_5

Little Ashford

South Africa

School_5

FCB Escola

Singapore

School_4

Grassroots

India

School_5

Hamere Noah St Mary School

United States

รางวัลคำกล่าวและกิจกรรม
ได้รับรางวัลที่ 1
ได้รับรางวัลที่ 2
ได้รับรางวัลที่ 3
ได้รับรางวัลที่ 4
ที่ได้รับรางวัล 5

ง่ายในการเริ่มต้น!