ไว้ใจ

ใบไม้ซ้าย

500+
โรงเรียน

ขวาของใบ
ใบไม้ซ้าย

20
ประเทศ

ขวาของใบ
ใบไม้ซ้าย

3
ทวีป

ขวาของใบ

เข้าร่วมเครือข่าย Skooly ที่กำลังเติบโต

โรงเรียน

K12 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา SENIOR

การสื่อสารในโรงเรียนการจัดการทำได้ง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลและดูแลเด็ก

รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก วัยอนุบาล

โซลูชั่นครบวงจรสำหรับศูนย์วัยเด็ก

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

อุดมศึกษา

การสื่อสารและการจัดการของนักเรียนทำได้ง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติม

Academies & Enrichment

ENRICHMENT ค่าเล่าเรียน ทักษะพิเศษ

การจัดการและการสื่อสารที่มีศูนย์กลางง่ายและการสร้างตราสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความต้องการพิเศษ

ช่วงต้นปี ประถมศึกษา MIDDLE YEARS

การสื่อสารที่ใกล้ชิดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ครูพ่อแม่และนักเรียน

การสื่อสารในโรงเรียนปฏิสัมพันธ์ครูผู้ปกครองเป็นเรื่องง่ายและใช้งานง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูนักการศึกษาและสถาบันใน Skooly ในศตวรรษที่ 21 ของเรา

School_1
School_2
School_3
School_4
School_5
รางวัลคำกล่าวและกิจกรรม
ได้รับรางวัลที่ 1
ได้รับรางวัลที่ 2
ได้รับรางวัลที่ 3
ได้รับรางวัลที่ 4
ที่ได้รับรางวัล 5

ง่ายในการเริ่มต้น!